Cigerxwin Şiirleri Türkçe

2016-01-05 03:54:00

En Güzel Cegerxwin Şiirleri Sözleri       Şairler ve Sözleri     Yaşasın Özgürlük   İşte o zorbalık ve sömürü bize Arap, türk ve farslardan gelir. Ne zamana deĝin bizi böyle ezecekler? Üstümüze kral ve padişah kesilecekler? Ne kan içici ne de vahşiyiz Onlar gibi biz de insanız Kahrolsun kölelik Yaşasın özgürlük   Cigerxwin   ******   Kimim Ben   Kimim Ben? Onurlu kürdüm, düşmanın düşmanı, barışseverin dostuyum. Uygar insanım, Ne ilkelim, ne de yabani Ne yapayım savaşsız olmuyor. Düşman ülkemden çıkmıyor. Benim atalarım Hep özgür yaşadılar Köle olmak istemiyorum Sonsuza deĝin Kimim ben?   Cigerxwin   ******   Savaş İstemiyoruz   Biz savaş istemiyoruz, lanet olsun savaşlara Bizi korkutmuyor tehdit ile haykıran ses Eĝer dünyanın iyiliĝini istiyorlarsa Çıksınlar işgal ettikleri topraklardan   Cigerxwin    ******   Gül Satıcısı   Uyandığımda bir gül satıcısına rastladım  Gülü gönüle değiştiriyorum diye yankı yaptı sesi    Gülü gönüle değiştireceğine çok sevindim..  Gülü gönüle..    Acı dolu yaralı bir kalbim vardı  Gülü gönüle değiştireceğine inanamadım  İnanamadım..    Usulca yanına yürüdüm  Gülü gönüle değiştiriyormusunuz? diye sordum    Gül vermez kendini gönüle  Gülü seven can ile gönlünü verir bir g... Devamı

Ahmede Xane Şiirleri Türkçe

2016-01-03 14:33:00

En Güzel Ahmede Xane Şiirleri Türkçe Yalnızım Heyhat doğu batı güneşinden ayrı ve yalnızım O ay yüzlüden sonra tarümar olmuş mülküm, karanlıkta kalm!şım İçmem kevser suyunu onun dudaklarından sonra istemem, Dünya yarısını o gümüş göğüslüden sonra Şayet mahşerde görmeyeceğimi bilsem dilberi Cenneti ne yapayım başına yağdırırım külleri Yazık, yüzlerce kez ela gözlü terk edip gitti Ahlar, figanlarım feleğin çarkıyla eşleşip gitti Serzenişlerimden melekler ve insanlar oldular aciz Burmalı zülüfler sonrası gamların girdabındayım haciz Şayet mahşerde görmeyeceğimi bilsem dilberi Cenneti ne yapayım başına yağdırırım külleri Hicranla yanan ışıklı mumun fitiliyim Hasretle harlanmış nar közün ateşiyim Vücutsuz bir vücudum, o yaktı küle döndüm ben Dünya yarısı hiç etmez yakıcı gözlerden sonra hem Şayet mahşerde görmeyeceğimi bilsem dilberi Cenneti ne yapayım başına yağdırırım külleri Öleceğim anda üzerime gelse Azrail Aynı anda cenneti müjdelese Cebrail Benim için Hıdır ve İlyas olsalar delil Hem derim ki cenneti, kevseri isteyen olsun sefil Şayet mahşerde görmeyeceğimi bilsem dilberi Cenneti ne yapayım başına yağdırırım külleri Felek çarkı ibresi, vaveylanın geçişi beni talan etti Dönen başlı idim daha başı dönen etti. Gönülsüz, akılsız, hevessiz tümden idraksız etti Bu mürüvvetsiz olay beni böylesine yağma etti. Şayet mahşerde görmeyeceğimi bilsem dilberi Cenneti ne yapayım başına yağdırırım külleri Sakın ey dostlar! Hicret anımda Bu iki dize bulunsun dilekçe yazımda Huzura çıktığımda bir belge olsun elimde Vuslat tarihinde halim nağmelens... Devamı

Kürt Filozoflar; Dinaweri Kimdir

2014-10-18 03:38:00

Dinaweri Felsefesi Antik dönem Kürt felsefesi üzerine yazdığımız üç yazımızdan sonra Kürtler"in ortaçağ felsefesine geçiyoruz. Antik dönem Kürt felsefesi üzerine yazdığımız üç yazımızdan sonra Kürtler’in ortaçağ felsefesine geçiyoruz. KÜRT FİLOZOFLAR 4 - DİNAWERİ Mihemed RONAHÎ Antik dönem Kürt felsefesi üzerine yazdığımız üç yazımızdan sonra Kürtler'in ortaçağ felsefesine geçiyoruz. Kürt felsefe tarihini İlkçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ olmak üzere üç ana başlık altında toplayacağız. Kürt felsefe tarihinin antik dönemi için üç Kürt filozof ön plana çıkmıştı: Zerdeşt, Mani ve Mazdek. Şimdi de Ortaçağ Kürt felsefi dönemine geçiyoruz. Ortaçağ felsefesi İslam ile başlar. İslam'ın yayılış sürecinde çok kısa bir süre içerisinde bütün Ortadoğu İslam'ın etkisine girdi. İslam, inananlarının zihninde ve gönlünde sadece bir inanç olarak kalmaz aynı zamanda bir bilinç yaratır ve bu bilinç sayesinde büyük bir medeniyete dönüşür. Her kavimden ve her ırktan buna iman edenler aynı zamanda bu medeniyetin birer üyesiydiler de. Doğrusu, İslam'ın insanlar tarafından kolaylık ve hoşnutluk ile kabullendiğini ve toplumların/kavimlerin de gönüllü olarak İslam'a girdiklerini iddia etmek genel planda mümkündür. Fakat yine de Medya, İran ve daha başka kimi yerlerde de İslam büyük savaş ve ölümler ile yayılım göstermiştir. Sözgelimi Kürdistan'da büyük savaşlar ve isyanlar sonucunda İslam bu coğrafyaya girer. Babek ve Hurremiye isyanları gibi pek çok isyandan bahsedilebilir. Sonuç itibariyle hal... Devamı

Diyarbakır Şairleri

2013-11-14 15:00:00

  Diyarbekir  Seni bağrımda kök salan  Sinemi delik deşik...  Soframın tuzu bereketisin.  Taşında gül açmış, kız gülüşlü  Leee... canım Aç avazın bağır  Çeyizim de, baharıım de  Beşiğinde süt yumaklı bebelerin  Daha gözleri açıktır  Gecenin mühürlü karanlığına...  Ozan Deniz Sarıtop       Şairler ve Sözleri ... Devamı

Kürt Filozoflar; Mazdek Kimdir

2013-11-13 22:21:00

Mazdek Kimdir - Mazdek Hayatı [Mihemed Ronahî] İki Kürt filozofa değindik; Zerdeşt ve Mani. Şimdi üçüncüsüne, Mazdek"e geçiyoruz. İki Kürt filozofa değindik; Zerdeşt ve Mani. Şimdi üçüncüsüne, Mazdek’e geçiyoruz. KÜRT FİLOZOFLAR 3 - MAZDEK  Mihemed RONAHΠ   Şairler ve Şiirleri   Mezopotamya'nın ve Ortadoğu'nun düşünsel ve felsefi teşekkülünde iki Kürt filozofa değindik; Zerdeşt ve Mani. Şimdi üçüncüsüne, Mazdek'e geçiyoruz.   Her üç Medya'lı filozof dünyadaki felsefeye oldukça etki bırakmışlardır. Sonrakiler, çoğunlukla onlardan etkilenmişlerdir. Zerdeşt ve Mani, arkalarında yazılı eserler bıraktıkları için kolaylıkla felsefelerine ve yaşamları hakkında da kesinlikli bilgilere ulaşabildik. Örneğin Zerdeşt'in kitabı Avesta elimizdedir ve bu kitap Kürtler'in ata dili olan Avestaca'dır. Zerdeşt bu dil ile felsefesini dile getirmiştir. Mani de eski Kürtçe ile altı adet kitap kaleme almıştır (günümüz Kürtçesine daha yakındır). Bu yüzden bu iki filozof hakkında kolaylıkla bilgilere ulaşılabilmektedir. Ve fakat Mazdek'te böyle bir durum söz konusu değildir. Yaşamı hakkında bir hayli kaynak sıkıntısı vardır ve mevcut kaynakların da çoğu sadece felsefesinden bahsetmekte ve köken olarak da İran'lı olduğunu iddia etmektedir. Gerçi sadece Mazdek için değil Zerdeşt ve Mani için de aynı şeyi kabul eder kaynakların çoğu ama aslında konu araştırıldığı zaman Kürt oldukları ortaya çıkabiliyor.   El-Biruni, Mazdek'i “Mazdek b. Hamededan” alarak tanıtır ve Mazdek'in Hamedan'lı olduğunu ifade eder. Diğer pek çok farklı kay... Devamı