Kürt Edebiyatı Ozan Deniz Sarıtop

2014-10-18 04:00:00
Kürt Edebiyatı Ozan Deniz Sarıtop |  görsel 1
Kürt Edebiyatı Ozan Deniz Sarıtop |  görsel 2
Kürt Edebiyatı Ozan Deniz Sarıtop |  görsel 3

  Asıl sorun şudur ki düşünemediklerimin bir gün bana ayak bağı olacağından duyduğum korkudur. Ozan Deniz Sarıtop şafakları bilirim, künyende yeşil salkınmış gözlerinde düş bayraklarıyla şafakları bilirim, tan vaktine gebedir varoş bucaklarında; ıslak, sancılı... Ozan Deniz Sarıtop Gözlerimin-gözlerinin kıyamet bahçelerinde Sürgün zamanların sürgün yalnızlığı aşk Ve dilde hüküm giymiş umma Bir süngüdür; çetin, avaz Aklın medeniyetinde mevziler kurmuş... Ozan Deniz Sarıtop     İlk şiirleri;  Esmer, Kaldıraç, Doğu Edebiyatı, Ekin Sanat, DüşünBil, Havuz, Herşeye Karşın, Güney,  Afrodisyas Sanat,  Ay Dili, Hâr, Mahsusmahal, Ozan Ağacı ve Anafilya dergilerinde okuyucular ile buluştu.  Bazı şiirleri ve sözleri yabancı dillere de çevirilerek uluslararası edebiyat  antolojilerinde yayınlandı.   Ozan Deniz Sarıtop Sözleri Mantık, insana neyi öngürüyorsa, orada  yaşam için bir amaç vardır.  İnsanın dinlediği ve duyumsadığı şeyler, hiçbir zaman aynı yolda birlikte yürümediler.  Sözcükler anlamını yitirmez, insanlar anlamını yitirir sözcüklerde.  Yalnızca sevgidir bağı çözülmeyen tek sözcük, yeryüzünün kalbinde.  Her ihanet, kendisine bir soykırımdır.  Sizler beni seveceksiniz diye, kendi doğrularımdan vazgeçecek değilim.  İnsanın kendisine yalan söylemesi ile başlar, insanın kendisine ihaneti.  Biliriz ki, güneşin her gün doğup battığı yerdir; insan yüreği.  Şiir işitilmiş mısralarda, güneşi öpebilirim.  Aşk, bir yeryüzü ayetidir.  İy... Devamı

Kürt Filozoflar; Dinaweri Kimdir

2014-10-18 03:38:00

Dinaweri Felsefesi Antik dönem Kürt felsefesi üzerine yazdığımız üç yazımızdan sonra Kürtler"in ortaçağ felsefesine geçiyoruz. Antik dönem Kürt felsefesi üzerine yazdığımız üç yazımızdan sonra Kürtler’in ortaçağ felsefesine geçiyoruz. KÜRT FİLOZOFLAR 4 - DİNAWERİ Mihemed RONAHÎ Antik dönem Kürt felsefesi üzerine yazdığımız üç yazımızdan sonra Kürtler'in ortaçağ felsefesine geçiyoruz. Kürt felsefe tarihini İlkçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ olmak üzere üç ana başlık altında toplayacağız. Kürt felsefe tarihinin antik dönemi için üç Kürt filozof ön plana çıkmıştı: Zerdeşt, Mani ve Mazdek. Şimdi de Ortaçağ Kürt felsefi dönemine geçiyoruz. Ortaçağ felsefesi İslam ile başlar. İslam'ın yayılış sürecinde çok kısa bir süre içerisinde bütün Ortadoğu İslam'ın etkisine girdi. İslam, inananlarının zihninde ve gönlünde sadece bir inanç olarak kalmaz aynı zamanda bir bilinç yaratır ve bu bilinç sayesinde büyük bir medeniyete dönüşür. Her kavimden ve her ırktan buna iman edenler aynı zamanda bu medeniyetin birer üyesiydiler de. Doğrusu, İslam'ın insanlar tarafından kolaylık ve hoşnutluk ile kabullendiğini ve toplumların/kavimlerin de gönüllü olarak İslam'a girdiklerini iddia etmek genel planda mümkündür. Fakat yine de Medya, İran ve daha başka kimi yerlerde de İslam büyük savaş ve ölümler ile yayılım göstermiştir. Sözgelimi Kürdistan'da büyük savaşlar ve isyanlar sonucunda İslam bu coğrafyaya girer. Babek ve Hurremiye isyanları gibi pek çok isyandan bahsedilebilir. Sonuç itibariyle hal... Devamı

Kürt Şair Ozan Deniz

2014-08-05 03:28:00
Kürt Şair Ozan Deniz |  görsel 1

  Kürt Şair Ozan Deniz Sarıtop Resimleri ,Sözleri                   etiketlet; kürt şairler,kürt şairi,kürt şiiri Devamı

Diyarbakır Şairleri

2013-11-14 15:00:00

  Diyarbekir  Seni bağrımda kök salan  Sinemi delik deşik...  Soframın tuzu bereketisin.  Taşında gül açmış, kız gülüşlü  Leee... canım Aç avazın bağır  Çeyizim de, baharıım de  Beşiğinde süt yumaklı bebelerin  Daha gözleri açıktır  Gecenin mühürlü karanlığına...  Ozan Deniz Sarıtop ... Devamı

Kürt Filozoflar; Mazdek Kimdir

2013-11-13 22:21:00

Mazdek Kimdir - Mazdek Hayatı [Mihemed Ronahî] İki Kürt filozofa değindik; Zerdeşt ve Mani. Şimdi üçüncüsüne, Mazdek"e geçiyoruz. İki Kürt filozofa değindik; Zerdeşt ve Mani. Şimdi üçüncüsüne, Mazdek’e geçiyoruz. KÜRT FİLOZOFLAR 3 - MAZDEK  Mihemed RONAHΠ   Şairler ve Şiirleri   Mezopotamya'nın ve Ortadoğu'nun düşünsel ve felsefi teşekkülünde iki Kürt filozofa değindik; Zerdeşt ve Mani. Şimdi üçüncüsüne, Mazdek'e geçiyoruz.   Her üç Medya'lı filozof dünyadaki felsefeye oldukça etki bırakmışlardır. Sonrakiler, çoğunlukla onlardan etkilenmişlerdir. Zerdeşt ve Mani, arkalarında yazılı eserler bıraktıkları için kolaylıkla felsefelerine ve yaşamları hakkında da kesinlikli bilgilere ulaşabildik. Örneğin Zerdeşt'in kitabı Avesta elimizdedir ve bu kitap Kürtler'in ata dili olan Avestaca'dır. Zerdeşt bu dil ile felsefesini dile getirmiştir. Mani de eski Kürtçe ile altı adet kitap kaleme almıştır (günümüz Kürtçesine daha yakındır). Bu yüzden bu iki filozof hakkında kolaylıkla bilgilere ulaşılabilmektedir. Ve fakat Mazdek'te böyle bir durum söz konusu değildir. Yaşamı hakkında bir hayli kaynak sıkıntısı vardır ve mevcut kaynakların da çoğu sadece felsefesinden bahsetmekte ve köken olarak da İran'lı olduğunu iddia etmektedir. Gerçi sadece Mazdek için değil Zerdeşt ve Mani için de aynı şeyi kabul eder kaynakların çoğu ama aslında konu araştırıldığı zaman Kürt oldukları ortaya çıkabiliyor.   El-Biruni, Mazdek'i “Mazdek b. Hamededan” alarak tanıtır ve Mazdek'in Hamedan'lı olduğunu ifade eder. Diğer pek çok farklı kay... Devamı